Blokmotief

Blokmotieven en schiftingen behoren ook tot de decoratiemogelijkheden. Bekijk hiervoor de bijgevoegde afbeeldingen.